Stichting Trees for all

Trees for All

Trees for All, voorheen Trees for Travel, is een stichting en erkend goed doel met CBF-Keur. Onze bijdrage voor CO2-compensatie en het planten van bomen investeren wij in de aanleg van nieuw bos en de bescherming van bestaand bos. Deze projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van natuur en milieu.

Wij zijn opgericht in 1999. We zijn de meest ervaren aanbieder van CO2-compensatie in Nederland en hebben al miljoenen bomen en struiken voor je geplant.

In Nederland werken we met een professionele werkorganisatie, een onafhankelijk bestuur en vrijwilligers. Daarnaast zijn veel mensen actief in onze projecten in het buitenland.

Bomen planten

Bomen bieden bescherming, zuiveren de lucht van het broeikasgas CO2, produceren zuurstof, leveren vruchten, hout, ze bieden onderdak en bescherming en gaan uitdroging en erosie van de bodem tegen. Een boom, mits duurzaam geplant, geeft de aarde meer terug dan dat zij neemt. Trees for All levert door het aanplanten van bossen een concrete bijdrage aan een leefbare toekomst.

Trees for All gelooft in de rol die is weggelegd voor bomen. Bossen, zijn de enige natuurlijke bron die uitgestoten CO2 verantwoord kan vastleggen. En bossen zijn een belangrijke bron voor biodiversiteit, recreatie en voedselvoorziening. Het planten van een boom maakt iedereen blij en het kan (bijna) overal en altijd.

Door er voor te kiezen om bomen te planten via Trees for All weet je zeker dat het bos waarin deze boom staat minimaal vijftig jaar wordt onderhouden. Je zorgt voor extra inkomsten voor de lokale bevolking die naast het vruchtgebruik ook een vergoeding krijgen voor het planten en onderhouden van het bos. De aanplant beschermt ook omliggende akkers van boeren. Zij hebben zo betere opbrengsten van hun akkers.

Bomen en het klimaat

Klimaatverandering staat na de Klimaatconferentie in Parijs helder op ieders netvlies. Het is tijd voor actie. De temperatuur op aarde stijgt met alle gevolgen van dien: hitte, watergebrek, regen- en stormoverlast en stijgende zeespiegels. Door bomen te planten winnen we tijd terug. Door te kiezen voor bos in de tropen verdubbelt het effect. In de tropen groeien bomen namelijk twee keer zo snel als in Nederland. En in de projecten van Trees for All hebben deze bomen een sociale, ecologische en economische meerwaarde.

Iedere nieuwe boom stopt verdere ontbossing

Door bomen te doneren via Trees for All helpt Just Cargo mee met de herbebossing van onze aarde. Samen leveren we dan een belangrijke bijdrage aan een groenere wereld voor nu en voor later.